Onze samenleving zet onze mentale veerkracht flink op de proef. De cijfers over onze mentale gezondheid liegen er niet om. Een stevige mentale buffer is geen overbodige luxe, voor niemand. Allerminst als we streven naar gelukkige, gezonde en geëngageerde werknemers.

Immers, daar worden niet enkel die werknemers beter van. Een werknemer die wel in zijn vel zit, dat komt natuurlijk ook je bedrijf ten goede.

En dit hoeft je niet meteen een fortuin te kosten. Zoek het niet te ver. Wijze investeringen in het welzijn van medewerkers volgen het principe van getrapte zorg dat in het klinisch werkveld inmiddels ruimschoots zijn effectiviteit heeft aangetoond. 

Reik een grote groep mensen laagdrempelige tools aan, tools die mensen empoweren en hun zelfredzaamheid vergroten. Waar die hulp ontoereikend blijkt, wordt in een volgende stap meer gespecialiseerde hulp ingeschakeld. Maar in een eerste stap bied je je werknemers de meest brede en effectieve hulp.

preventie mentaal welzijn

Kortom, zorg dat de basis goed zit. En die basis, die bevindt zich bij een gezonde levensstijl!  Wil je energieke, gemotiveerde en productieve werknemers, investeer dan in hun levensstijl die hun mentale veerkracht boost!

De presentaties van Kirsten kaderen binnen dergelijk preventief gezondheidsbeleid.

 

preventie mentaal welzijn gezonde leefstijl
preventie mentaal welzijn gezonde leefstijl
preventie mentaal welzijn gezonde leefstijl

“Is het niet een beetje vreemd dat we geneigd zijn om onze gezondheid voor lief te nemen tot op het moment dat ze het laat afweten, om dan ze dan - uiterst persoonlijk als ze is -  letterlijk en figuurlijk in handen te leggen van hulpverleners?

Zouden we ons lijf en brein niet beter meer toeëigenen en ze bewust koesteren, beseffende hoe ver de impact van preventie reikt?”